Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας για την εταιρεία "A&G Events". Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της διοργάνωσης εκδηλώσεων αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε κοινωνική, επαγγελματική ή προσωπική στιγμή σας . Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί εξαρχής από την εταιρεία μας χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως XHTML,CSS3, JavaScript/Jquery, PHP και MySQL ενώ έχει διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και εμφάνιση σε όλους τους διαδεδομένους browsers όπως Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer και Opera.

Μπορείτε να δείτε την νέα ιστοσελίδα πατώντας εδώ.