Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας για την εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών "Urban Networks". Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και αποτελείται από έμπειρα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί εξαρχής από την εταιρεία μας χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως XHTML,CSS3, JavaScript/Jquery, PHP και MySQL ενώ έχει διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και εμφάνιση σε όλους τους διαδεδομένους browsers όπως Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer και Opera.

Η ιστοσελίδα είναι δυναμική και πλήρως διαχειρίσιμη χρησιμοποιώντας την έκδοση 2 του Webaholics CMS. Η διαχείριση μεταξύ πολλών χαρακτηριστικών περιλαμβάνει:

Τέλος δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να σημειώνει πιθανές ενέργειες ή εργασίες στο ημερολόγιο που είναι ενσωματωμένο στο CMS.

Μπορείτε να δείτε την νέα ιστοσελίδα πατώντας εδώ.