Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας για την κατασκευαστική εταιρεία "ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε.". Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών έχοντας υλοποιήσει πολλά έργα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί εξαρχής από την εταιρεία μας χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως XHTML,CSS3, JavaScript/Jquery, PHP και MySQL ενώ έχει διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και εμφάνιση σε όλους τους διαδεδομένους browsers όπως Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer και Opera.

Η ιστοσελίδα είναι δυναμική και πλήρως διαχειρίσιμη χρησιμοποιώντας την έκδοση 1 του Webaholics CMS. Η διαχείριση μεταξύ πολλών χαρακτηριστικών περιλαμβάνει:

Όλες οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο διαχειριστής γίνονται με ασύγχρονο τρόπο αξιοποιώντας την τεχνολογία AJAX με αποτέλεσμα να μπορεί ο διαχειριστής να κάνει μαζικές αλλαγές χωρίς να χρειάζεται να ανακατευθυνθεί σε νέα σελίδα. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα ειδοποιεί τον διαχειριστή για το αποτέλεσμα κάθε ενέργειας. Τέλος δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να σημειώνει πιθανές ενέργειες ή εργασίες στο ημερολόγιο που είναι ενσωματωμένο στο CMS.

Μπορείτε να δείτε την νέα ιστοσελίδα πατώντας εδώ.